Videot ovat tätä päivää. Nuoret….tiktok…

Y-tube -kilpailun säännöt

 

Y-tube on Uudenmaan Yrittäjien järjestämä videokilpailu peruskouluikäisille lapsi- ja nuorisoryhmille. Sen tarkoitus on luoda mahdollisuus ja kannustaa lapsia, nuoria ja kouluja viestintä-, markkinointi- ja yrittäjyysosaamisen kartuttamiseen.

Kilpailua voidaan hyödyntää kouluissa. Kilpailuvideon tekemisen voi linkittää niin eri oppiaineisiin kuin yrittäjyyskasvatukseen. Palkintosummaa kannustetaan käyttämään koko luokan yhteiseen tekemiseen.

Kilpailulle valitaan vuosittain vaihtuma teema. Ensimmäisenä vuonna (2019) kilpailun teema on Kestävä kehitys.

 

Sarjat

Y-tube -kilpailu käydään yläkouluikäisten ja alakouluikäisten sarjoissa. Ryhmän vähimmäiskoko on kolme (3) henkilöä. Ryhmät voivat olla koululuokkia tai vapaamuotoisia kaveriporukoita tai harrastusryhmiä. Sarja määrittyy ryhmän vanhimman jäsenen kouluasteen mukaan. Ryhmillä tulee olla erikseen täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka voi olla esimerkiksi opettaja tai kilpailijan huoltaja.

Aikataulu

Kilpailu käydään syksyllä. Kilpailun tarkka ajankohta määritetään vuosittain.

Ohjeet kilpailutöille

Kilpailutöihin annetaan vuosittain tarkemmat ohjeet. Ohjeissa huomioidaan videoiden pituus, tyyli ja julkaisukanavat.  Ohjeissa muistutetaan tekijänoikeusasioista ja kuvausluvista sekä muista videoihin ja niiden julkaisuun liittyvistä asioista. Lisäksi ryhmiltä pyydetään lyhyt selostus työstä, jossa kerrotaan työryhmän jäsenten tiedot ja rooli sekä tiivistelmä työvaiheista.

Kilpailutöiden käyttöoikeudet

Kilpailuun lähetettyjen videoiden tekijänoikeudet säilyvät videon tekijöillä. Uudenmaan Yrittäjille siirtyy käyttöoikeus esittää kilpailuun osallistuneet videot sen omilla kanavilla.

Tuomaristotyö

Uudenmaan Yrittäjien hallitus vahvistaa kilpailulle työryhmän ja tuomariston vuosittain. Työryhmä ja tuomaristo voivat koostua osin tai kokonaan samoista henkilöistä. Työryhmä valmistelee kilpailun tarkemmat ohjeet ja teeman.

Tuomaristo valitsee ylä- ja alakoululaisten sarjoista viisi (5) parasta kilpailuun osallistunutta videota.

Tuomariston palkitsemiskriteerit

Videon

  • kiinnostavuus
  • selkeys sanomassa
  • kaupallinen/myyvä kulma
  • tekninen toteutustyö noudattaa annettua teemaa ja muuta ohjeistusta

Palkitseminen

Palkitaan sarjojen parhaat. Ensimmäinen palkitseminen UY:n syyskokouksessa 27.11.2019.

Palkintosummat

Paras video, yläkoulut: 700 euroa
Paras video, alakoulut: 500 euroa

Add Your Comment