Historie

Vi lever i en intressant tid.

År 2020 och coronaviruset har verkligen gett oss alla en uppfriskande kalldusch, eller hur? Orättvist!

Världen som vi känner har kommit till ett slut, och vi kommer inte längre att återvända till det som för oss varit bekant och tryggt, vilket var sant för en tid sedan.

I nyheterna talar man om en decennielång era av nolltillväxt, en kollaps av levnadsstandarden och en enorm skuldbörda som skjuts fram åt våra barn att betala.

Förutom den ökade arbetslösheten kommer nivån på den social tryggheten att sjunka avsevärt under de kommande åren. Detta innebär att allt större andel av oss kommer att stå inför verkliga problem när vi kämpar med vår grundläggande försörjning. Hittills har dessa problem varit mer relativa.

Allt detta sker globalt. Låter inte allt för lovande, eller hur?

Lösningen på denna nya förvirrande situation handhas plötsligt inte av politiska aktörer, och kan heller inte heller förväntas av företag som kämpar med stora ekonomiska svårigheter.

Denna utmaning måste lösas tillsammans. Vi måste alla ta vårt ansvar. Det finns ett behov av en grundläggande förändring av attityder och strukturer i samhället.

I framtiden behöver vi en flexibel möjlighet att förtjäna vårt uppehälle och använda vårt kunnande. I framtiden bör vi alla se oss själva mera som företagare.

Vad är det vi erbjuder?

Ett verktyg för att möjliggöra detta är denna nya marknadsföringsportal för tjänster som vi håller på och utvecklar. I denna tjänst kan alla med låg tröskel lokalt marknadsföra sina eget kunnande och produkter. Visionen är att denna tjänst i framtiden blir ett vardagligt verktyg för alla oss som vill påverka vår egen levnadsstandard.

Utvecklingsprocessen har nu börjat. Ett skriande behov av en dylik tjänst är emellertid överhängande. För att slutföra den i tid behövs ett storskaligt samarbete.