Uppbyggandet

Uppbyggandet av en peer-to-peer-tjänsteplattform

Målet för Byahjälp Finland är att bygga en tjänstemarknadsföringsportal som är öppen för alla, vilket gör det möjligt för köpare och säljare av tjänster att mötas på marknaden.

Det finns redan olika verktyg för egenföretagande i form av faktureringstjänsteföretag, men det finns ännu ingen koncentrerad lösning för den mest krävande delen av entrepenörskapets tidiga stadier, dvs. marknadsföringen.

Det finns lokala eller branschspecifika tjänster för marknadsföring. Problem med dom är också ingenting annat än just marknadsföring. För att denna typ av tjänst ska fungera behövs ett stort antal av såväl tjänsteleverantörer som användare.

Problemet är att marknadsföring är dyrt. Lanseringen av en ny tjänst kan kräva upp till 10 miljoner euro! Låter chockerande, eller hur?

Vår idé är att utnyttja den kraft som samarbete och andan att arbeta tillsammans för uppnående av det gemensammas bästa.
Vi skapar och marknadsför denna tjänst tillsammans med framtida användare.
Kom med!