Brief info

LIA-Media on paikallinen mediatoimisto Vaasassa. Yhtiö palvelee pääasiassa itsenäisiä ammatinharjoittajia ja pienyrityksiä. Andreas Lindgrén perusti yrityksen kesällä 2015. Hän on koulutukseltaan media-assistentti ja on erittäin kiinnostunut tietokoneista ja teknologiasta.

LIA-Media är en lokal mediabyrå i Vasa. Företaget vänder sig till egenföretagare, mindre företag och föreningar. I mån av möjlighet arbetar vi även med privatkunder. Företaget startade sommaren 2015 av Andreas Lindgrén som är utbildad mediaassistent och har ett stort data- och teknikintresse.

www.liamedia.fi